Opettajat
 
REHTORI
TAPANI TULISALMI
viulu, alttoviulu / teoriat / kamarimusiikki
 
gsm 0400 - 438 380
tapani.tulisalmi [at] musiikkiopistoappasionato.fi
 
PIANO
musiikkipedagogi 
SVETLANA HARTMAN
(säestys, klassinen / pop-jazz, vapaa säestys)
SILJA KUOPPALA
musiikkipedagogi
MARJA VUORIMÄKI
 
JOUSISOITTIMET
VIULU, ALTTOVIULU
rehtori, musiikkipedagogi
TAPANI TULISALMI 
 
SELLO
musiikkipedagogi 
HARRI TOPI
 
LAULU
(pop-jazz - laulu, klassinen laulu, musiikkiteatteri, estradikoulutus)
laulupedagogi 
MINNA HILKE
 
LYÖMÄSOITTIMET
musiikkipedagogi
JANNE TÖRNI
 
KITARA 
SÄHKÖKITARA
SÄHKÖBASSO
musiikkipedagogi
JUHA-PEKKA ALANEN

PUHALLINSOITTIMET
musiikkipedagogi
OTTO ESKELINEN
 
BÄNDIKOULUTUS
musiikkipedagogi
JANNE TÖRNI
 
MUSIIKKITEKNOLOGIA
musiikkipedagogi 
JUHA-PEKKA ALANEN
 
MUSIIKKILEIKKIKOULU / SOITINVALMENNUS
musiikkipedagogi
MARJA VUORIMÄKI
 
MUSIIKIN YLEISET AINEET
Rehtori / musiikkipedagogi
TAPANI TULISALMI
Koulutetut opettajat
Musiikin ammattilaisia ja musiikkipedagogeja

Ole oman elämäsi Idoli!
Musiikkiopisto Appasionato on Tampereen kaupungin hyväksymä, taiteen perusopetusta antava musiikkiopisto.
Toimintaperiaatteenamme on tarjota erityisen laadukasta musiikin perusopetusta. Tehtävämme on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin.

Musiikkiopisto Appasionaton arvomaailma ja opetus perustuu oppilaslähtöisyyteen ja siihen, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja tasa-arvoinen yksilö.
 
Opiston tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet tehdä ja kokea musiikkia läpi elämän sekä saattaa musiikki elämänkestäväksi voimavaraksi ja esteettiseksi elämänsisällöksi.

Kunnioitamme opiskelijan omia lähtökohtia ja tavoitteita sekä musiikkityylisuuntausta.

MUSIIKKIOPISTO APPASIONATO - SINUN SOUNDISI!
Laaja oppimäärä

Ainoa yksityinen musiikkiopisto Tampereella, jolla on Tampereen kaupungin myöntämä taiteen perusopetuksen 

laajan oppimäärän mukainen opetuslupa.

YOUR SPIRIT - YOUR SOUND
LAADUKAS JA YKSILÖLLINEN OPETUS
Musiikkiopisto Appasionatossa annetaan oppilaille mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja.


Opiskeluympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Lähtökohtana on inspiroiva ja kannustava ilmapiiri sekä hyvä vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä.Musiikkiopisto Appasionato on ollut jo yli vuosikymmenen ajan Tampereen seudulla toimiva uudenaikainen musiikkiopisto, jonka laadukas ja innostava opetus edistää Pirkanmaan musiikkikulttuuria.


Meillä voit opiskella ilman kuntarajoja tai vanhanaikaisia pääsykokeita!

Opettajamme
  • Pitkälle koulutettuja musiikkipedagogeja

  • Pitkä opettajakokemus musiikkiopistossa opettamisesta

  • Innostava ja nuorekas opetustyyli

  • Opiston johdolla pitkä kokemus ja ammattitaitoinen mutta uudenaikainen musiikkiopiston johtamistapa

Koulutetut ja kokeneet opettajat
Ammattitaitoomme voit luottaa!
Musiikkiopisto Appasionaton opettajat ovat laaja-alaisia musiikin ammattilaisia ja musiikkipedagogeja. Heillä on vahva muusikon ja pedagogin identiteetti, joka nousee toisaalta oman soittimen vahvasta taiteellisesta ja teknisestä hallinnasta ja toisaalta monipuolisista pedagogisista valmiuksista kohdata erilaisia oppijoita.

Musiikkiopisto Appasionaton pääopetuspiste sijaitsee Tampereen Pyynikillä entisen Pyynikin Trikoon pääkonttorin uudistetuissa tiloissa. Opisto on toiminut nykyisissä tiloissaan Pyhäjärven rannalla vuodesta 2001 lähtien. Opetuspinta-alaa musiikkiopistolla on yli 800 m2 ja opetusluokat ovat suuria ja viihtyisiä. 

Sivuopetuspisteemme sijaitsevat Pirkkalassa (Kirkonkylän koulu) ja Nokialla (Kankaantaan koulu).


Opetustilamme
  • Suuret, viihtyisät opetustilat

  • Opetuspinta-alaa yli 800 m2

  • 2 konserttitilaa

  • Yleisten aineiden opetustila